Instrukcja

Co to jest plik DICOM ?

Pliki DICOM są międzynarodowym systemem zapisu obrazów medycznych.

Standard DICOM powstał w celu odzwierciedlenia rzeczywistych informacji medycznych w postaci spójnego systemu informatycznego. Zezwala na grupowanie typów informacji danych zintegrowanych w zależności od wyszczególnionego wzorca. Umożliwia również usługi wymiany informacji (ang. Service Class Specifications), definiuje strukturę plików, reguły kodujące, pozwalające na strumieniowanie danych w sieci (ang. Data Structure and Semantics) oraz określa sposób katalogowania informacji dla komunikacji typu off-line. DICOM jest przystosowany do współpracy z nośnikami wymiennymi, takimi jak dyski CD czy MOD.

Standard DICOM posiada bardzo rozbudowane mechanizmy wymiany obiektów, obrazów oraz sprawozdań diagnostycznych. Dodatkowo ułatwia współpracę systemów potwierdzających  zgodność w środowiskach rozproszonych. Dostęp do danych oparty jest na popularnej architekturze klient – serwer, dzięki czemu jest dostosowany do współczesnych systemów sieciowych. DICOM różni się od innych, formatów danych tym, że składa się z różnych zbiorów. Przykładowo plik z RTG klatki piersiowej składa się nie tylko z samego obrazu, ale wewnątrz pliku zawiera również unikalny identyfikator pacjenta. Dane te są ze sobą powiązane, nie mogą zostać rozdzielone omyłkowo[8].

Obiekt w formacie DICOM jest wieloatrybutowy. Składa się z takich elementów takich jak imię, nazwisko, identyfikator pacjenta, a także ze specjalnego atrybutu, który zawiera dane obrazu wyrażone w pikselach. Oznacza to, że obiekt nie posiada nagłówka w formie listy atrybutów, w której jednym z nich jest obraz.

Pojedynczy obiekt DICOM może zawierać tylko jeden atrybut zawierający dane w formie pikseli, co sprowadza się do przechowywania jednego obrazu. Jednak taki atrybut może zawierać wiele klatek. Innym przykładem są dane wielowymiarowe, które również mogą zostać zawarte w pojedynczym obiekcie DICOM.

Dane w formacie DICOM mają dużą objętość, wymagają specjalnego oprogramowania i sprzętu komputerowego a także łączy o wysokiej przepustowości, za to pozwalają zachować wysoką jakość obrazu.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie nowoczesną medycynę bez standardu DICOM i systemów PACS. DICOM znajduje zastosowanie w przetwarzaniu obrazów np:

  • tomografii rezonansu magnetycznego (RM),
  • tomografii komputerowej(TK),
  • cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA),
  • cyfrowej radiografii konwencjonalnej (RTG),
  • pozytonowej tomografii emisyjnej (PET),
  • mammografia (MM),
  • ultrasonografia(US).

Jak przygotować pliki do wgrania na serwer ?

Dostępny jest też film instruktażowy pod linkiem :

Aby sprawnie przeprowadzić wgranie pliku do serwera wydruku wskazane jest przeniesienie badania z płyty CD lub innego nośnika na komputer lokalny, ponieważ to usprawni proces wgrywania badania.

Przy uruchamianiu płyty nie włączamy przeglądarki do obrazów tylko wybieramy opcję „ Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.”

stacja dysków

Następnie możemy skopiować wszystkie pliki i foldery znajdujące się na płytce lub tylko folder z zdjęciami (przeważnie znajdujące się w folderze DICOM, IMAGE lub innym).

imagedicom

Wskazane jest przeniesienie plików do folderu, który będzie w opisie zawierał najlepiej imię i nazwisko oraz rodzaj badania (nie używamy polskich znaków oraz znaków interpunkcyjnych) np.:

folder

W przypadku wgrywania badań typu : TK,RM,PET,DSA,US.(ponieważ te badania zawierają czasami nawet do kilkunastu tysięcy obrazów) wskazane jest stworzenie folderu skompresowanego.

Naciskając prawy przycisk myszy uzyskujemy menu z którego wybieramy opcję „Wyślij do…”następnie „Folder skompresowany”

plik skompresowany

I dzięki temu uzyskujemy pojedynczy plik, który w stosunku od pierwotnego folderu jest mniejszy o ok. 50-70%.

plik skompresowany

Inne metody kompresji nie są zalecane ponieważ mogą uszkodzić kompresowane pliki, a co za tym idzie spowodować brak możliwości ich odczytu.

Jak przesłać pliki ?

Wybieramy opcje „Wgraj pliki” w górnym pasku lub „Wgrywanie zdjęć” na stronie głównej.

wgrywanie

Następnie uzupełniamy pola obowiązkowe email i telefon kontaktowy.

dane

Wybieramy opcję „Wybierz pliki”

wybor

Następnie otworzy się okno z możliwością wyboru plików.

eksplorerwybor

Wybieramy plik i klikamy na przycisk „Otwórz”

wybor

Wybieramy przycisk prześlij plik i oczekujemy na jego przesłanie (przesyłanie jest uzależnione od szybkości łącza internetowego i wielkości pliku).

wysylanie

Po zakończonym przesyłaniu pojawi się następujący komunikat, w innym przypadku proszę o kontakt telefoniczny.

 

przeslano

W przypadku wgrywania zdjęć RTG możemy wgrać tylko same zdjęcia bez tworzenia folderu skompresowanego (pliki zdjęć najczęściej są w katalogach DICOM, DICOMDAT,DATA i mają rozszerzenie .dcm) postępujemy jak w metodzie powyżej. Jeśli mamy wątpliwości zgrywamy całą zawartość płyty do folderu skompresowanego. Zastosowanie  folderu skompresowanego zmniejsza ilość przesyłanych danych czasami nawet o ponad połowę.

Weryfikacja plików umieszczonych na serwerze.

Po wgraniu plików na serwer są one weryfikowane pod względem poprawności oraz zawartości.

Ustalany jest rodzaj badania i przepuszczalna ilość wykonywanych klisz.

Ustalenie sposobu i kosztów wydruku klisz.

Po dokonanej analizie jest wykonywany telefon do osoby zamawiającej celem poinformowania o kosztach usługi i prośbą zaakceptowania kosztorysu. W przypadku braku kontaktu jest wysyłany mail z kosztorysem i prośbą akceptacji.

Wydruk / Wysyłka

Po zaakceptowaniu kosztorysu zdjęcia są drukowane i wysyłane do zamawiającego za pobraniem (płatność przy odbiorze przysyłki).